O mnie

W roku 1978 przeszedłem weryfikacje Ministerstwa Kultury i Sztuki. Ponadto jestem dziennikarzem i parapsychologiem.

Od 1980 roku piszę i wygłaszam prelekcje o sprawach tajemnych.

Z owych zawodów najlepiej wychodz± mi zawody miłosne i urocze łajdactwo...

Zawsze realizuję hasło "u¶miech za u¶miech - bo w ucho".

W życiu prywatnym wolę teraz mieć wiele cudzych żon niż jedn± własn±, zazdrosn±, czasem bywam też powodem rozwodu...

Jestem bezwzględnie solidny i uczciwy w każdej sytuacji.

Prowadz±c imprezy noszę kotylion ze szczę¶liwym numerem "13", ale sam podobno również  jestem dobry numer...

Chociaż nie Kaszpirowski to swoj± słynn± migaj±c± muszk± hipnotyzuję - panie!!!

Nazywany jestem u-wodzirejem i balowym bawidamkiem.